Jak odhalit hrozící exekuci na vašeho nájemce?

28.08.2012 18:47

Řada pronajímatelů má oprávněné obavy z toho, aby na jejich nájemce nebyla uvalena exekuce. 

A řada těch, kteří podepisují nájemní smlouvu s novým nájemcem, se v duchu ptá, zda takové riziko nehrozí už nyní. 

Exekuci na nájemce můžete přitom jednoduše odhalit... 

Exekutorská komora České republiky totiž vede na internetu veřejně přístupný přehled exekucí s názvem Centrální evidence exekucí. 

Do této evidence zapisují exekutoři pravomocná usnesení soudu o nařízení exekuce a další stanovené údaje. (Pozor: Evidence neobsahuje údaje o exekucích/výkonech rozhodnutí vedených soudy, orgány státní správy, finančními orgány či zdravotními pojišťovnami.) 

Centrální evidence exekucí umožňuje především zjišťovat informace o konkrétních exekučních řízeních, zda byla na konkrétní subjekt nařízena exekuce podle exekučního řádu, který soudní exekutor byl pověřen provedením exekuce, o jakou vymáhanou povinnost se jedná, kdy byla exekuce nařízena, zda byla pravomocně odložena či zastavena atd. 

Údaje o exekuci jsou z evidence vymazány 15 dní poté, co bylo exekuční řízení zcela skončeno (vymožení pohledávky, pravomocné zastavení exekuce...). 

Nahlížet do systému Centrální evidence exekucí může kdokoliv na 
https://www.ceecr.cz 

Protože je ale nahlížení zpoplatněno (60 Kč), nejdříve je nutné se zaregistrovat a zaplatit zálohu (minimální startovací částka je 240 Kč v případě elektronicky vyzvednutého hesla, 360 Kč v případě hesla zaslaného poštou). 

Registraci je možné provést na 
https://live.ceecr.cz/main.php?page=registration 

a postup vyhledávání záznamů o prověřované osobě je pak popsán na 
https://live.ceecr.cz/main.php?page=pricelist 

Vzhledem ke svému zpoplatnění nebude sice Centrální evidence exekucí pro pronajímatele masově využívaným nástrojem, pokud ale do bytu pouštíte nového nájemce, tato šedesátikorunová investice může odhalit problémy ještě před tím, než se nájemce do bytu nastěhuje. 


Pavel Řehulka 
www.JakPronajimatByty.cz 

—————

Zpět