Kontrola požárních hydrantů a přístrojů

17.02.2018 13:37

Na úterý 20.2. se ohlásil požární revizní technik k provedení pravidelné kontroly.

Prosíme nájemníky aby z chodeb a únikových prostor pokud možno odstranili případné překážky, které by mohli být nahlášeny do závad.

—————

Zpět