NÁHRADNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

21.03.2017 19:26

POZVÁNKA

 

 

Vážení nájemníci,

 

vzhledem k tomu, že členská schůze konaná 2.3. nebyla z důvodu nízké účasti usnášení schopná, vyhlašujeme termín pro náhradní schůzi, která se bude konat ve středu 12.4. 2017 od 19:00 hod. v zasedačce družstva. 

Program bude omezen pouze na hlasování, které z uvedeného důvodu nemohlo být uskutečněno na řádné členské schůzi a informaci.

Program:

1) odsouhlasení plánovaných oprav a údržby domu

- opravy dilatačních spár pláště budovy včetně prasklin a puklin pláště

- postupná regenerace interiérů společných prostor

- uzamykání kontejneru na směsný odpad

2) informace o výsledku koordinační schůzky bytových družstev 3104,3105,3106.

 

Pokud vám uvedený termín nevyhovuje je možné zplnomocnit svého zástupce k hlasování.

Upozorňujeme, že náhradní členská schůze je usnášení schopná již při 20% účasti členů.

Děkujeme předem za vaší účast.

 

Představenstvo družstva

—————

Zpět