POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI DRUŽSTVA

11.06.2012 13:04

 

Zveme Vás na členskou schůzi družstva, která se bude konat ve  

čtvrtek 28. 6. 2012 od 19.00 hod v kanceláři družstva v suterénu.

 

Program:

·       Výsledky hospodaření družstva v roce 2011

·       Zpráva kontrolně-revizní komise

·       Zpráva o aktualizaci smluv družstva (m.j. zvýhodnění 20% na pojištění domácností od Kooperativy pro  obyvatele domu)

·       Návrh navýšení fondu oprav

·       Plán oprav a stavebních úprav 2012

1.   regulace rozvodů ÚT

2.   oprava spodní fasády domu

3.   kontrola stavu a bezpečnosti původních oken (v bytech)

4.   bezpečnostní opatření – únikové cesty (výměna vnitřních klik u výstupních dveří )

5.   oprava el. rozvodů zvonků a domácích telefonů
 

·       Domovní řád  (připomínky k návrhu, schválení)

 

Prosíme o účast všechny členy družstva, případně jejich zplnomocněné zástupce.

 

Na viděnou se těší,

 

                                      Představenstvo

                                      Družstva spoluvlastníků domu Botevova 3106 v Praze 4, Modřanech

 

Pozn.: program zahrnuje hlavní předpokládané body jednání, změna programu vyhrazena

 

 

—————

Zpět