Pozvánka na členskou schůzi

11.10.2018 17:08

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI DRUŽSTVA

 

Vážení členové družstva,

zveme Vás na členskou schůzi družstva, která se bude konat

v pondělí 29.10.2018 od 18.30 hod. v suterénu v kanceláři družstva.

 

Program:

  • změna stanov družstva
  • volba představenstva družstva
  • opakování hlasování o rekonstrukci podlah a regulaci ÚT
  • různé, diskuze

 

Navrhovaná změna stanov družstva spočívá ve vypuštění (zrušení) kontrolní komise jako orgánu družstva. Není-li kontrolní komise v družstvu zřízena, vykonává podle zákona její působnost členská schůze, přičemž každý z členů družstva má v tom případě vůči představenstvu družstva stejnou pravomoc jako kontrolní komise.

 

S podklady k jednotlivým bodům programu členské schůze se členové družstva mohou seznámit u představenstva družstva.

 

Děkujeme

Představenstvo družstva

 

Změna bodů programu vyhrazena.

Nebudete li se moci čl. schůze zúčastnit, zplnomocněte svého zástupce – formulář je ke stažení na i-stránkách družstva.

 

Pozvánka na členskou schůzi družstva Botevova 3106_29-10-2018.pdf (801745)

—————

Zpět