Prohlášení o ochraně osobních údajů nájemníků

23.05.2018 12:47

Prohlašujeme,  že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
  • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
  • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

  • Poskytování služeb a plnění smlouvy
    vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu nezbytně potřebujeme k plnění úkolů dle stanov a nájemních smluv bytového družstva
  • Vedení účetnictví
    Jste-li  našimi dodavateli nebo partnery s podílem na režijních nákladech, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup členové představenstva, kteří jsou vázáni mlčenlivostí.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to posyktovatelé následujících platforem a služeb:

Správa družstva (účetnictví, rozúčtování nákladů na služby) – ProDům.

Rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu - CoopTherm.

Servisní práce v bytech nájemníků – dodavatelé servisních prací.

 

—————

Zpět