Projekt ÚT

01.11.2017 13:06

V průběhu tohoto roku jsme řešili oblast regulace otopné soustavy. Z rámcových nabídek byla všemi družstvy v domě vybrána nabídka firmy ProTherm, se kterou jsme vstoupili do dalšího jednání.

Nezbytným předpokladem pro další kroky je vypracování projektové dokumentace stávajícího stavu otopné soustavy a projektu navrhované regulace vč. výpočtu efektivity (úspor) zregulované soustavy.

V těchto dnech proběhne sběr podkladů (PD ze staveb. úřadu a měření na místě) a poté započne projektant zpracovávat projekty.

Tyto projekty jsou m.j. i nezbytným podkladem pro vypracování "energetické analýzy (posudku) domu", která byla odhlasována na poslední ČS.

—————

Zpět