Proplach potrubí TUV

15.10.2018 17:09

Z iniciativy Družstva 3104 nám byla předána nabídka na chemický proplach rozvodů vodovodních potrubí teplé vody, který by měl uvolnit usazeniny a kaly v potrubí a tím zvýšit tlak v soustavě.

V nabídce nebyla obsažena cenová kalkulace.

V reakci Družstva BOVA (Botevova 3105) byla uvedena možnost proplachu tlakovou vodou, která snad vychází levněji a nezatěžuje rozvody chemickými látkami.

Požádali jsme o cenové nabídky pro obě varianty + možnost proplachu i otopné soustavy vč. radiátorů pro zvýšení účinnosti vytápění.

—————

Zpět