Vyčistění otopné soustavy

16.01.2019 11:11

„Důkladné vyčištění topení včetně radiátorů, bojlerů, kotlů atd. může majiteli domu snížit cenu za topnou sezónu dokonce až o 50%,“ řekl na semináři věnovaném této problematice Viktor Kreibich z Ústavu strojírenské technologie strojní fakulty ČVUT.

Podle Viktora Kreibicha pokrývají korozní produkty a usazeniny minerálů povrchy bez ohledu na použitý konstrukční materiál. Tyto vrstvy následně izolují a brání tak přestupu tepla, zvyšují tlakové ztráty otopných systémů a omezují jejich regulaci a účinnost. Milimetrová vrstva tzv. úsad má za následek zvýšení spotřeby energie v otopné nebo chladicí soustavě o 6 až 8 %. Po deseti letech provozu je na vnitřním povrchu tloušťka znečištění a úsad obvykle 4 až 6 mm.

Nejčastějším projevem zanášení topné soustavy je nedotápění ve vyšších patrech, což vede k potřebě navýšení teploty na vstupu do objektu nebo na zdroji tepla. A podle Viktora Kreibicha má zvýšení teploty o pouhý 1 °C za následek nárůst spotřeby a nákladů až o 5 % za topné období.

 

zdroj: https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/nechte-si-vycistit-otopnou-soustavu-snizi-se-vam-naklady-na-vytapeni

 

články a prezentace dodavatelů:

 

—————

Zpět