Výtah modernizace

20.02.2018 12:56

Tento týden se sejde představenstvo se zástupcem fy Ctibůrek Výtahy kde zjistíme zda a za jakých podmínek bychom mohli letos dokončit modernizaci výtahu.

O výsledku a navržených možnostech bude podána informace na ČS.

______________________________________________________________________________

21.2.

Zástupce firmy Ctibůrek Výtahy sro nás informoval o technickém stavu výtahu, který označil z provozního i bezpečnostního hlediska za plně funkční a v zásadě vyhovující.

Vzhledem k roku výroby se samozřejmě již nevejde do některých nových technických norem, což se v protokolech technických prohlídek označuje jako kritické položky, které ale nemají vliv na bezpečný provoz výtahu.

Doporučil nyní již do dalších dílčích modernizací neinvestovat a zaměřit se pouze na odstranění případných závad zjištěných při kontrolních prohlídkách a šetřit na budoucí nový výtah.

 

Náklady na nový výtah odhadl po odečtení již dodaných zařízení (rozvaděč) na cca 1100 tis. Kč.

S výměnou za nový výtah by nespěchal protože stávající ještě nějakou dobu bude provozně plně funkční a celkem spolehlivý.

Nový výtah by totiž m.j. musel mít menší ložnou plochu (podlahu kabiny) a mnoho nových součástek a senzorů, které bývají zdrojem častějších poruch.

Paradoxně tak je náš starý výtah spolehlivější než nové výtahy, které musejí plnit stale náročnější a ne vždy smysluplné normy. Pro zajímavost, od ledna t.r. platí novelizace normy pro výtahy, kterou už nesplňují ani nové výtahy, montované v loňském roce.

—————

Zpět