Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad (ERÚ, úřad) byl zřízen 1. ledna 2001 zákonem č. 458/2000 Sb., ze dne 28. listopadu 2000, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako správní úřad pro výkon regulace v energetice.

https://www.eru.cz/

 

Působnost ERÚ: 

 

  • regulace cen
  • podpora využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie a kombinované výroby elektřiny a tepla
  • ochrana zájmů zákazníků a spotřebitelů
  • ochrana oprávněných zájmů držitelů licencí
  • šetření soutěžních podmínek
  • spolupráce s ÚOHS
  • podpora hospodářské soutěže v energetických odvětvích
  • výkon dohledu nad trhy v energetických odvětvích.