MODŘANSKÝ BIOGRAF

MODŘANSKÝ BIOGRAF

 

Modřanské kino uvítalo poprvé své diváky již v roce 1919 jako jedno z prvních kamenných kin na území dnešní Prahy. Neslo název "Bio Lido", protože se nacházelo v prostorách Lidového domu. Filmy v té době se samozřejmě hrály němé a promítač musel u projektoru

Budova Modřanského kina před rekonstrukcí

 točit klikou. Zvukový doprovod zajišťoval pouze hudebník na pianino, které bylo až do povodní v srpnu 2002 součástí kina. Poprvé promluvil film v Modřanech v roce 1932, kdybylo kino modernizováno na zvukové. Zvuk ovšem nebyl jako dnes na filmu, ale obstarávaly jej tzv. synchrony, což byly gramofony pevně spojené s projektorem, na nichž se pomalu otáčely velké gramofonové desky. Za Protektorátu se muselo z politických důvodů přejmenovat na kino Viktoria a po osvobození dostalo na čas název Vlast. Ten se udržel jen krátce do roku 1948, kdy bylo přejmenováno na kino Modřany.

https://www.modranskybiograf.cz