Pozvánka na členskou schůzi družstva

06.11.2012 15:24

 

Zveme Vás na členskou schůzi družstva, která se bude konat v  

úterý 13. 11. 2012 od 19.00 hod v kanceláři družstva v suterénu.

 

 

Program:

 

·       Informace o proběhlé regulaci ÚT

·       Informace o převodu členských práv 

·       Domovní řád (připomínky k návrhu, schválení)

·       Vnitřní směrnice družstva o pronájmech bytů

·       Informace plánované změně stanov družstva

·       Seznam (evidence) všech již provedených stavebních úprav v bytech – podklad pro posudek statiky nosných konstrukcí domu

·       Informace o pronájmu místnosti v přízemí domu do 31.12.2012

·       Projednání návrhu nových podmínek pronájmu nebytových prostor

·       Zpráva o statickém posouzení bezpečnosti původních oken byty č.4,17,21,31

·       Hlasování o návrhu navýšení fondu oprav

·       Projednání návrhu na uzamykání a odemykání dveří spojovacích chodeb v suterénu, 4.p. a 8.p. (06-20h)

·       Různé

 

Prosíme o účast všechny členy družstva, případně jejich zplnomocněné zástupce.

 

Na viděnou se těší,

 

                           Představenstvo

                                      Družstva spoluvlastníků domu Botevova 3106 v Praze 4, Modřanech

 

 

Pozn.: program zahrnuje hlavní předpokládané body jednání, změna programu vyhrazena

—————

Zpět