Sběrné dvory, kontejnery

Přistavení kontejnerů na objemný komunální odpad v 1. pololetí 2018

Kontejnery budou přistavovány na čtyři hodiny a to vždy odpoledne od 15 hod do 19 hod. Po celou dobu přistavení bude na místě přítomna obsluha, která zkontroluje, zda občané do kontejneru odkládají pouze objemný komunální odpad pro který je kontejner určen. Pro informaci uvádíme, že objemný...

—————

—————

Sběrný dvůr Libuš

Sběrný dvůr Libuš
Sběrný dvůr hlavního města Prahy, Dobronická 892, Praha 4-Kunratice, (objemný a stavební odpad, dřevo, kovy, papír, sklo, plasty, vysloužilé elektrospotřebiče a nebezpečný...

—————

Sběrný dvůr Modřany

Sběrný dvůr Modřany
Sběrný dvůr hl. m. Prahy  Generála Šišky, Praha 12 - Modřany - ze stavebních odpadů pouze odpadní beton, cihly, tašky a keramické stavební odpady, do množství 1 m3 a jiných odpadů do 3 m3 tel.:             244 400...

—————