Pozvánka na členskou schůzi ke schválení nových stanov družstva, 30.10.2014

06.10.2014 09:03

ke stažení: Pozvánka na členskou schůzi družstva Botevova 3106_30.10.14.doc (38400)

 

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI DRUŽSTVA

 

 

Vážení členové družstva,

 

zveme Vás na členskou schůzi družstva, která se bude konat
ve čtvrtek 30. 10. 2014 od 19.00 hod v suterénu v kanceláři družstva.

 

Na této členské schůzi bude za dohledu notáře rozhodováno o změně stanov, kterou družstvo musí podle nového zákona o obchodních korporacích přijmout, jinak mu hrozí sankce. Podle zákona se změnou stanov musí souhlasit všichni členové družstva.

Pro případ, že se na schůzi nebudete moci dostavit, je nutné, aby mohly být nové stanovy schváleny, předem udělit plnou moc osobě, která na schůzi bude přítomna,  jelikož je ze zákona vyžadována 100% účast.

 

Program:

 

·        Změna stanov družstva

·        Volba představenstva a členů kontrolní komise

·        Zpráva o výsledcích hospodaření družstva v roce 2013

·        Zpráva o provedených opravách

·        Plánované opravy a provozní záležitosti

·        Různé

 

Na viděnou se těší,

Představenstvo družstva

 

Přílohy:

·        Stanovy bytového družstva Botevova 3106 (uloženy též na webových stránkách družstva, případně k dispozici u místopředsedkyně družstva Martiny Větrovské)

—————

Zpět