Převod bytů do vlastnictví, transformace bytových družstev a vznik společenství vlastníků jednotek

18.10.2011 19:41

 

Příprava a realizace transformace bytového družstva a vznik společenství vlastníků jednotek je velmi náročná pro představenstvo bytového družstva, které jí připravuje, ale i pro členy bytového družstva, kteří o ní rozhodují. Nabízím Vám podrobné seznámení s touto problematikou formou osobní konzultace nebo vypracování podrobného právního a ekonomického rozboru. Seznámím Vás s náležitostmi prohlášení vlastníka jednotek, průběhem a souvislostmi vzniku společenství vlastníků jednotek, převodem bytů do osobního vlastnictví, rozhodováním ve společenství vlastníků jednotek atd. Tyto informace Vám a členům bytového družstva pomohou v rozhodování, zda přistoupit k vymezení bytových jednotek v domě na základě prohlášení vlastníka a převodu těchto bytových jednotek do osobního vlastnictví. Pokud již členové Vašeho družstva schválili převod bytů do osobního vlastnictví, mohu Vám poskytnout odbornou pomoc při vypracování potřebných dokumentů a řídit průběh transformace.

V případě zájmu se na mě můžete obrátit na tel.:             774 117 220      , e-mailové adrese:kontakt@bydlime.com nebo vyplňte kontaktní formulář.

Vypracuji Vám:
  • Prohlášení vlastníka budovy, včetně schématu podlaží domu.
  • Návrh na vklad prohlášení vlastníka budovy do katastru nemovitostí.
  • Smlouvu o převodu bytové jednotky do osobního vlastnictví.
  • Návrh na vklad smlouvy o převodu bytů do vlastnictví do katastru nemovitostí.
  • Návrh na zápis společenství vlastníků jednotek do rejstříku společenství.
  • Stanovy společenství vlastníků jednotek.
Dále nabízím:
  • Komplexní odborné poradenství v oblasti právní a ekonomické, související s převodem bytů do osobního vlastnictví a vznikem společenství vlastníků jednotek.
  • Účast na shromáždění spoluvlastníků a seznámení členů společenství s touto problematikou.
  • Pomoc při přípravě prvního (ustanovujícího) shromáždění spoluvlastníků včetně zajištění účasti notáře, na které budou přijímány stanovy společenství vlastníků jednotek a ustanoven výbor společenství.
  • Pomoc při změně stanov společenství vlastníků jednotek.

—————

Zpět