REKONSTRUKCE VSTUPNÍHO SCHODIŠTĚ VÝMĚNOU

13.07.2011 09:47

 Dne 11.7.2011 byly zahájeny práce na rekonstrukci vstupního schodiště v přízemí.

V této souvislosti byly uzamčeny vstupní dveře v přízemí a do dokončení rekonstrukce (cca 30-35 dní) je nebude možné používat. Omlouváme se vše nájemníkům za případné komplikace způsobené tímto omezením, ale výměna schodište již byla z hlediska bezpečnosti nutná.

 

 

Dodavatel:  Hana PRINCLOVÁ, IČ 60241101

Cena díla (demontáž stávajících schodů, dodávka a montáž nových schodů z prefa dílů, výroba a montáž zastřešení podesty) dle SoD je 125.683 Kč.

 

Harmonogram stavby.

a) Po podpisu SoD bude zadána do výroby podesta a 2x rameno schodů,termín dodání 21 dní
b) Demontáž stávajících schodů a podesty, odvoz na skládku.
c) Dobetonování základů a vyzdění a zabetonování zdí pod podestu ( přiznané bednění)
d) Objednání plexiskla a zhotovení konstrukce pro stěny a stříšku
e) Zhotovení a svařování zábradlí (v dílně)
f)  Montáž podesty a ramen schodů
g) Montáž zábradlí, stříšky a stěn včetně nátěrů, terénní úpravy, úklid.

Práce pod bodem b,c,d,e, se budou provádět v době 21 dní do zhotovení podesty a schodů.
Práce pod bodem f,g, budou trvat 8 dní.

Celková zakázka bude trvat kolem 30 - 35 dnů.

 

Informace k dokončení stavby.

Dnes, 23.8. by dle harmonogramu měla být dokončena stavba vstupních schodů v přízemí. Po další urgenci zhotovitele nám 19.8.

pan Princl podal informaci k dokončení stavby. Uložení podesty a stupňů bylo pozdrženo pomalejším zráním betonu v podezdívce schodiště. V 34.týdnu provede firma PRINCL zarovnání stupňů broušením, montáž zábradlí a vchodové stříšky. Poté proběhne akt předání stavby a odstranění případných závad. Nedojde li ke zjištění zásadní závady, schody bude tedy možné používat cca od 27. resp. 29.8. Omítnutí podezdívky bude provedeno v rámci opravy spodní fasády západní a východní stěny domu (září/říjen 2011).

MH

Dne 5.9.2011 byly předány schody se stříškou družstvu k užívání. Do zápisu o předání díla byly uvedeny závady a nedodělky (srovnání povrchu stupnic a odvodnění podesty), které zhotovitel odstraní resp. dodělá na vlastní náklady. Pro tento účel bylo stanoveno zádržné 10% z celkové ceny díla dle SoD.

MH

—————

Zpět