Statický posudek výplní otvorů pláště domu.

25.10.2012 19:35

 

Vážení nájemníci,

ve středu 31.10.2012 od 17 do 18,30 hod. provede statik posouzení stavu původních výplní otvorů ( starých dřevěných oken a lodžiových dveří), které jsou osazeny v plášti budovy od kolaudace stavby v r.1983 nebo déle než 25 let.

Účelem této kontroly je zjištění stavu a pevnosti výplní a případný návrh opravy či výměny k zamezení vypadnutí oken, dveří či jejich částí z pláště budovy.

Prosíme o zpřístupnění bytu ve shora uvedeném termínu.

V našem domě se tato prohlídka týká výplní umístěných v bytech č. 4, 17,21,31.

Pokud bez důvodu nebude umožněn statický posudek, přebírá tím odpovědnost za následky případného vypadnutí výplně či její části nájemník příslušného bytu.

Děkujeme za Vaší spolupráci,

 

představenstvo družstva

—————

Zpět