Záměr pronájmu části pozemku 4400/380

08.11.2016 14:43

Upřesňujeme informaci TSK, která mohla zneklidnit uživatele parkovišť na uvedeném pozemku.

Předmětem nájmu je plocha 500 m2 před stánky, čínským bistrem a výčepem Zapomněnka (viz situační náčrt do kat.mapy).

Nájemce má v úmyslu zde instalovat ruční automyčku.

 

 

 

—————

Zpět