ZPĚTNÉ KLAPKY K VODOMĚRU - výsledky hlasování per rollam

15.05.2017 13:27

 

vysledek hlasovani per rollam.pdf (357532)

 

Zpětná klapka u vodoměru plní důležitou funkci pro správné měření. Zabraňuje totiž zpětnému proudění vody přes vodoměr. Pokud nebude instalována, stav vodoměru se může "odečítat". Bohužel se tak děje běžně nejen díky směšovacím vodovodním bateriím atd.

Pokud chcete zabránit zpětným tokům, možnému „přetočení náměrů“ a ovlivnění, tak jinou možnost, než zpětnou klapku, nemáte!

Bohužel se v instalacích vodoměrů často setkáváme ze zpětným průtokem, který ovlivňuje naměřenou hodnotu na vodoměrech. Tento zpětný průtok má hlavního jmenovatele a tím je vodovodní směšovací baterie, dále pračky, myčky, ale i lidský zásah!

Druhý důvod proč instalovat zpětnou klapku je mechanické ovlivnění..., které zde nemůžeme popisovat, jelikož by to mohlo vést k návodu, jak to provést. Ale víme, že se to stává a zpětná klapka u vodoměru to 100% vyřeší.

Aby hodnota na bytových vodoměrech byla co nejméně „ovlivněna“, musíme udělat vše pro to, aby instalace byla odolná proti ovlivnění. Jedním z mnoha základních kroků je zamezit zpětnému toku vody přes vodoměr a to právě zpětnou klapkou.

Tento zpětný tok, ať chceme nebo ne, prostě existuje a je způsoben rozdílem tlaku ve vodě a případně i změnou tlakových poměrů vlivem zařízení odebírající vodu z vodovodního rozvodu.

Na základě zkušeností proto všem doporučujeme instalaci zpětné klapky za všechny bytové vodoměry v bytovém domě.

 

Zdroj: https://www.neovlivnitelnyvodomer.cz, https://www.zpetna-klapka.cz/

—————

Zpět